a-la-carte-vww

Omdat onze cliënten verschillende wensen hebben ten aanzien van dienstverlening. Die wensen kunnen per moment variëren. Het is in het belang van u als cliënt dat wij met u zoeken naar de meest efficiënte en minst kostbare manier: à la carte dienstverlening.

Vaak is het mogelijk om vooraf een vaste prijs af te spreken voor de uitvoering van een opdracht, zoals bijvoorbeeld voor:

  • Jaarlijkse check van arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, aanvraagformulieren, gezondheidsverklaringen en polisvoorwaarden voor (bijvoorbeeld) arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of verzuimverzekeringen;
  • Legal audit, waarbij Verschoof Wagenaar Wervelman Advocaten de gehele juridische structuur op het terrein van arbeidsrecht of arbeidsongeschiktheid, overeenkomsten en regelingen beoordeelt op rechtsgeldigheid en doeltreffendheid; wij doen in de audit concrete aanbevelingen;
  • Interne presentaties en seminars;
  • Spreekuur bij uw bedrijf voor personeelsmanagers;
  • Spreekuur voor werknemers in geval van reorganisatie;
  • Inhuren van een advocaat per dag(deel);
  • Detachering of interim-opdrachten bij piekdrukte of bijzondere projecten.

 Duurzame dienstverlening

Verschoof Wagenaar Wervelman Advocaten streeft naar langdurige samenwerking met haar cliënten, medewerkers en leveranciers. . Lees meer...

Specialisten in arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid