arbeidsrecht-2Onze advocaten en mediator zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht (www.vaan-arbeidsrecht.nl). Wij hebben expertise op alle deelgebieden van het arbeidsrecht van (flexibele) arbeidsovereenkomsten en reorganisaties tot arbeidsconflicten en ontslag.

  

Onze expertise:

 • (flexibele) Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden (regelingen)
 • Non-concurrentiebedingen en relatiebedingen
 • Statutair directeuren
 • Detachering
 • Zzp / freelance overeenkomsten
 • Overeenkomsten van opdracht (managementovereenkomsten)
 • Individueel en collectief ontslag
 • Overgang van onderneming (door overname of fusie)
 • Medezeggenschap/ondernemingsraad
 • Reorganisaties, sociaal plan en CAO’s

Wij krijgen veel vragen over:

 • Welke mogelijkheden zijn er voor flexibele contracten?
 • Zijn onze arbeidsrechtelijke regelingen optimaal en up to date?
 • Hoe bouw ik een dossier op bij disfunctioneren van mijn werknemer?
 • Hoe kunnen wij zo snel en (kosten) efficiënt mogelijk reorganiseren?
 • Kunnen wij een medewerker houden aan zijn concurrentiebeding?
 • Hoe kan ik mij verweren tegen ontslag?
 • Kunt u voor mij de onderhandelingen over de ontslagvoorwaarden voeren?
 

 Duurzame dienstverlening

Verschoof Wagenaar Wervelman Advocaten streeft naar langdurige samenwerking met haar cliënten, medewerkers en leveranciers. . Lees meer...

 A la carte dienstverlening

Omdat onze cliënten verschillende wensen hebben ten aanzien van dienstverlening. Die wensen kunnen per moment variëren. Lees meer...

Specialisten in arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid