Tarieven

Transparante tarieven en prijsafspraken

VWW Advocaten - Mediation biedt duidelijkheid over de kosten. Daarom vermelden wij hier het standaardtarief van onze advocaten en mediator (die elk circa 25 jaar ervaring hebben) en de mogelijkheden voor speciale prijsafspraken. De declaratie bevat een gespecificeerde omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de bestede tijd. Wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

Het standaardtarief voor de advocaten bedraagt € 270 excl. BTW per uur. Vaak worden de kosten (geheel of gedeeltelijk) door de werkgever vergoed.
Het standaardtarief voor de mediator bedraagt € 250 excl. BTW per uur. Het standaardtarief voor de juridisch medewerkster bedraagt € 190 excl. BTW per uur.

Wij realiseren ons dat een uurtarief niet altijd genoeg duidelijkheid biedt over de totale kosten. Wij bieden, indien mogelijk, de volgende opties:
Image

Kantoorklachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van cliënten. Ons kantoor zal u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u uw bezwaren eerst voorleggen aan uw eigen advocaat volgens een procedure, die staat beschreven in de Kantoorklachtenregeling VWW Advocaten – Mediation (pdf)

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u, tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor, een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Image