Voorwaarden

Kosten

Wij werken op basis van een uurtarief, waarbij wij de verrichte werkzaamheden en de bestede tijd specificeren. Soms kunnen wij een kosteninschatting geven, prijsafspraak maken of volumekorting geven.

Kortom, wij bieden, indien mogelijk, de volgende opties:

Image

Kantoorklachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van cliënten. Ons kantoor zal u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u uw bezwaren eerst voorleggen aan uw eigen advocaat volgens een procedure, die staat beschreven in de Kantoorklachtenregeling VWW Advocaten – Mediation (pdf)

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u, tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor, een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Image