Arbeidsrecht

Onze advocaten en mediator zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht (www.vaan-arbeidsrecht.nl).
Wij hebben expertise op alle deelgebieden van het arbeidsrecht van (flexibele) arbeidsovereenkomsten en reorganisaties tot arbeidsconflicten en ontslag.

Lees meer...

Arbeidsongeschiktheid

Onze advocaten en mediator zijn gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid, verzuim en re-integratie. Door de gecombineerde kennis van arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid, hebben wij hechte banden met alle spelers in het verzuimveld. Met name op het terrein van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) zijn wij toonaangevend.

Lees meer...

Voor wie werken wij?

Wij werken voor werkgevers (ondernemingen, zorg- en onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, non-profitorganisaties), verzekeraars, brancheverenigingen, arbodiensten, re-integratie- en verzuimbedrijven. Ook staan wij werknemers, statutair bestuurders en ondernemingsraden bij en vervullen wij functies in de rechterlijke macht, klachtencommissies en commissies sociale begeleiding.